DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

15.10.2015 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU
 

344 618 043,40 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

273 970 391,24 zł

AKTUALNOŚCI

 • 08.12.2016

  W dniu 09.12.2016r. (piątek) zostaje oddana do użytkowania Zachodnia Obwodnica Lublina w ciągu...

  Czytaj więcej...

 • 26.10.2016

  W dniu 27.10.2016 zostaje wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Kierowcy jadący...

  Czytaj więcej...

 • 07.10.2016

  W dniu 07.10.2016 następuje zmiana organizacji ruchu na DK19, o godz.19-20 zostaje wyłączony...

  Czytaj więcej...

OPIS KONTRAKTU

 

Zachodnia obwodnica Lublina w ciągu drogi S19 stanowi wyodrębnione zadanie realizacyjne, planowanego ogólnokrajowego przedsięwzięcia, jakim jest "Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów".

Inwestycja ta ujęta została w rządowym, wieloletnim Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015 oraz Załączniku nr 5 do uchwały nr 93 Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2013 r., zawierającym listę inwestycji planowanych do realizacji w nowej perspektywiefinansowej UE 2014 - 2020.

Odcinek drogi ekspresowej S19 węzeł "Dąbrowica" - węzeł "Konopnica" o długości 9,763 km, po wybudowaniu będzie dopełnieniem nowego układu komunikacyjnego w obrębie m. Lublin, jaki powstał po wybudowaniu drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski (w tym północnej obwodnicy Lublina).

Celem realizowanej inwestycji jest stworzenie korytarza zespalającego sieć dróg ekspresowych S12, S17 i S19 poza miastem Lublin, rezultatem czego będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Budowa nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej na Lubelszczyźnie ( o znaczeniu ponadregionalnym), poprawi funkcjonalność tej sieci, a zarazem spełni oczekiwania wielu użytkowników na obszarze, gdzie potrzeby w tym zakresie są jeszcze bardzo duże.

Główny cel przedmiotowej inwestycji zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych. Należą do nich:

 • udrożnienie drogi krajowej nr 19 w obrębie miasta Lublin:
  • likwidacja "wąskiego gardła",
  • poprawa płynności ruchu,
  • krótszy czas przejazdu,
  • dostosowanie parametrów drogi do standardów ruchu ciężarowego, w tym TIR-ów (do 115 kN/oś).
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym:
  • droga międzynarodowa E 372: droga krajowa nr 17 (droga ekspresowa S17) Warszawa - Garwolin - Kurów - Piaski - Zamość - Hrebenne (przejście graniczne z Ukrainą);
  • droga międzynarodowa E 373: droga krajowa nr 12 odc. Piaski - Chełm - Dorohusk (przejście graniczne z Ukrainą)
  • droga międzynarodowa E 30: droga krajowa nr 12 Siedlce - Międzyrzec Podlaski - Biała Podlaska - Terespol (przejście graniczne z Białorusią);
 • poprawa dostępności centrów rozowjowych regionu - obszarów szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarczego regionu.

 

Numer Kontraktu: GDDKiA-O/LU-D3mk/B-S19-Dąb-Kon/14
Wartość Kontraktu: 423 880 193,38 PLN
Okres realizacji Kontraktu:  29.10.2014 - 29.11.2016 *)
Zamawiający / Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

GDDKiA Oddział Lublin
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
tel. 81 532 70 61, fax. 81 532 44 67

Kierownik Projektu
mgr inż. Krzysztof Kroczak
tel./fax 81 828 90 37 

Instytucje zaangażowane

w realizację Projektu:

GDDKiA 

www.gddkia.gov.pl

Instytucje, które będą zaangażowane w realizację Projektu w przypadku uzyskania dofinansowania z UE:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mir.gov.pl

CUPT - Centrum Unijnych Projektów Transportowych
www.cupt.gov.pl

Komisja Europejska

ec.europa.eu

Zarządzanie projektem i nadzór budowy

Inżynier Kontraktu:

ZDI Sp. z o. o.
22-400 Zamość, ul. Jana Kiepury 6

Inżynier Kontraktu:
mgr inż. Zdzisław Ostasz

Biuro Inżyniera:
Marynin 1
21-030 Motycz
tel. 81 820 10 29 fax: 81 565 02 55

Wykonawca robót:

Budimex S.A.
01-040 Warszawa, ul. Stawki 40

Biuro Budowy:
Motycz 325D
21-030 Motycz
tel. 81 524 45 94 fax: 81 745 21 67

Kierownik Budowy:
mgr. inż. Robert Nowiński

 

 
*) Planowana data zakończenia realizacji wynikających z warunków kontraktowych

 

gddkia

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Lublinie

www.gddkia.gov.pl

zdi

KONSULTANT

ZDI Sp. z o.o.
 
 

www.zdizam.pl

budimex

WYKONAWCA

Budimex S.A.
 
 

www.budimex.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
      20.06.2017
Liczba odsłon: